Hauptnavigation | Inhaltsbereich | Seitenfunktionen
Volltextsuche
Standort:


Inhaltsbereich

Kostnice - Bodamské jezero

Historické mĕsto Kostnice, se svými cca 82.000 obyvateli nejvĕtší mĕsto u Bodamského jezera, se dnes představuje svým návštĕvníkům jako živé univerzitní mĕsto s bohatou nabídkou možností trávení volného času pro všechny vĕkové skupiny.

Při procházce starým mĕstem, které se od středovĕku témĕř nezmĕnilo, nás toto tradiční mĕsto obchodu nadchne svým pulzujícím životem. Jedinečná poloha u Bodamského jezera a Rýna, stejnĕ jako sousedství se Švýcarskem a Lichtenštejnskem, vytvářejí z Kostnice ideální výletní mĕsto.

Bodamské jezero

Bodamské jezero je nejvĕtší vnitrozemské jezero Nĕmecka s vodní plochou 536 kma obsahem 48,5 miliard mvody. Nejvĕtší délka je 63 km mezi mĕsty Bregenz (A) a Stein am Rhein (CH) a nejvĕtší šířka 14 km mezi mĕsty Langenargen (D) a Rorschach (CH). Nejvĕtší hloubka byla namĕřena mezi mĕsty Friedrichshafen (D) a Uttwil (CH) - 254 m.

Podíl na délce břehů:

  • nĕmecká strana   - 173 km
  • švýcarská strana -   72 km
  • rakouská strana   -  28 km 

Klima

Počasí v oblasti Bodamského jezera je mírné, vyrovnané a chudé na srážky. Bodamské jezero funguje jako přirozený regulátor teploty.


Ende Inhaltsbereich

Tourist-Information

Bahnhofplatz 13
D-78462 Konstanz

+49 7531 1330-30

Rezervace

Přehled ubytování

Prohlídka s popisem pamĕtihodností